bar Kolíbka

O Kolíbce

Kavárna Kolíbka byla založena roku 2000 jako chráněná dílna. Kavárna nabízí pracovní příležitost pro klienty – bývalé pacienty psychiatrických klinik, kteří úspěšně prošli rehabilitačním terapeutickým programem v některé z výcvikových kaváren občanského sdružení Greendors.

Prostor kavárny Kolíbka funguje zároveň jako galerie, která je zaměřena na autorské výstavy výtvarníků s psychiatrickou zkušeností a na výstavy autorů či výtvarných skupin tvořících v prostředí chráněných či jiných neziskových výtvarně orientovaných dílen. U prodejních výstav je veškerý výtěžek prodeje určen na podporu výtvarné činnosti autorů výstav. Projekt je financován výhradně ze soukromých zdrojů a z provozu kavárny.

Článek v New York Times: Prague Journal; At the Cradle Cafe, Therapy for the Troubled Mind